Rubriky
Zprávy

Konference Možnosti vzdělávání a osobního rozvoje

Desítka přednášejících, k nimž bude patřit i dvojice lektorů s mentálním postižením z cambridžské organizace Speaking Up, se představí 12. června na konferenci o vzdělávání, kterou v Praze pořádá sdružení POHODA ve spolupráci s Neziskovky.cz.

„Cíl konference je upozornit řídící pracovníky, manažery vzdělávání a vedoucí programů neziskových, příspěvkových i státních organizací poskytujících sociální služby na současnou nabídku vzdělávacích příležitostí, na možnosti, jak vzdělávací projekty financovat a v neposlední řadě nechat se inspirovat zahraničními zkušenostmi,“ shrnula za pořadatele Mgr. Blanka Šimková z POHODY.

„Vzdělávání a odborný růst pracovníků v sociálních službách, a to i formou celorepublikových konferencí, je nezbytný nástroj zvyšování celkové kvality služeb. Nový zákon č. 108/2006 Sb., platný od ledna 2007, navíc striktně stanoví úroveň kvalifikace, jíž musejí zaměstnanci sociální sféry dosáhnout.“

Ve vzdělávání pracovníků neziskových organizací se začíná rýsovat nový trend, kterým je sociální podnikání. Blíže jej představí expertka Národní tématické sítě projektů EQUAL na sociální ekonomiku PhDr. Ing. Petra Francová ze sdružení Nový Prostor.

Na téma profesionalizace českého neziskového sektoru prostřednictvím vzdělávání manažerů pohovoří výkonný ředitel Neziskovky.cz, o.p.s. Ing. Marek Šedivý.

Dalšími zajímavými hosty akce budou Victoria Barker, Amy Forgacs a John Woodhouse z britské Speaking Up. Jeden z jejich programů se specializuje na školení lidí s mentálním postižením s cílem připravit je na vlastní lektorskou a konzultantskou činnost pro odbornou veřejnost.

Lektoři Speaking Up seznámí účastníky konference s výsledky a efektem tohoto způsobu vzdělávání v praxi, což může být významný podnět pro budoucí směr vzdělávání v sociálním sektoru v ČR.

Konference Možnosti vzdělávání a osobního rozvoje – vzdělávání pracovníků v sociálních službách v neziskových organizacích se uskuteční 12. června v Centru Mariapoli v Praze 9 – Vinoři. Jejím pořadatelem je o.s. POHODA, odborným garantem a organizačním partnerem Neziskovky.cz, o.p.s.

Podrobnější informace o konferenci, včetně programu a přihlášky, naleznete na www.pohoda-help.cz, popř. se můžete obrátit na Mgr. Blanku Šimkovou na adrese blanka.simkova@pohoda-help.cz.