Rubriky
Zprávy

Konference Hradecké dny sociální práce: Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí

XIII. Hradecké dny sociální práce se letos věnují tématu Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí. Konference je netypicky pořádána v úzké spolupráci s MPSV jako součást jeho projektu Život jako každý jiný. Koná se 23. a 24. září 2016 v Hradci Králové.

Konference se zaměří na to, jak může k sociálnímu začlenění a setrvání člověka v jeho domově přispět sociální práce. Zásadním tématem bude i transformace sociálních služeb, která usiluje o navrácení uživatelů sociálních služeb pobytové formy do společnosti. Konference se bude věnovat významu rodiny při zajišťování péče, možnostem sociální práce ve veřejné správě, péči o lidi s duševním onemocněním, a v neposlední řadě vzdělávání a kvalifikaci sociálních pracovníků.

Konference je členěna do 11 tématických okruhů:

 1. Sociální služby jako nástroj podpory člověka v přirozeném sociálním prostředí
 2. Možnosti sociální práce ve veřejné správě z pohledu podpory člověka v přirozeném sociálním prostředí
 3. Problematika finanční udržitelnosti sociálních služeb směřujících k podpoře člověka v přirozeném sociálním prostředí
 4. Transformace sociálních služeb – filosofická východiska
 5. Význam rodiny v rámci péče o člověka se zdravotním postižením v přirozeném sociálním prostředí
 6. Vzdělávání a kvalifikace sociálních pracovníků nejen v otázkách inkluze
 7. Social Inclusion from the International Perspective
 8. Zajištění podpory a péče z mezioborového pohledu – dobrá praxe a předávání zkušeností
 9. Péče o lidi s duševním onemocněním – dobrá praxe a předávání zkušeností
 10. Podpora samostatného rozhodování
 11. Systémové a institucionální překážky začlenění do běžného života společnosti a způsoby jejich překonávání

Přihlášení přispěvatelů na konferenci je možné do 20.7.2016. Více informací zde.