Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování je způsob, jak zjišťovat potřeby občanů a podle nich utvářet nabídku sociálních služeb. Spočívá ve spolupráci a zapojení uživatelů služeb, jejich poskytovatelů a zadavatelů (např. obcí, kraje).

Jako první ze série článků na toto téma přinášíme přehled základních zdrojů ke komunitnímu plánování sociálních služeb.

Metodiky, průvodci

Vodítka pro komunitní plánování sociálních služeb (.pdf 185 kB). Vytvořil Královéhradecký kraj jako partner projektu Standardizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, 2007.

Návrh metodik komunitního plánování sociálních služeb (.pdf 980 kB). Vydán v rámci zakázky Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb, 2006

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb (.pdf 406 kB). MPSV, 2004.

Komunitní plánování – věc veřejná (.pdf 189 kB). MPSV, 2002.

Komunitní plánování sociálních služeb (.pdf 192 kB). CCPKP.

Příklady dobré praxe (.pdf 555 kB). Vydány v rámci zakázky Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb, 2005.

Organizace

Komunitnímu plánování se v Česku věnuje mnoho institucí, zde jsou ty nejvýraznější:

Komunitní plánování, o. p. s.

S Ivanem Úlehlou v hlavní roli, nyní nejvýraznější organizace v oblasti komunitního plánování. Stála u jeho českých počátků, podílela se na Česko-Britském projektu v rámci reformy sociálních služeb.

Pro ministerstvo zpracovává (ve spolupráci s dalšími) zakázku Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb:

  • vytvoření Metodik komunitního plánování
  • vyškolení tzv. krajských metodiček a metodiků (5 v každém kraji)
  • vytvoření vzdělávacího programu v komunitním plánování
  • zkušební provoz tohoto vzdělávání a jeho vyhodnocení
  • web: www.kpss.cz

Poskytuje služby v oblasti komunitního plánování sociálních služeb, vzdělává.

Web: www.komplan.cz

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Poskytuje služby spojené s komunitním plánováním v několika velkých městech (Hradec Králové, Ostrava, Ústí nad Labem). Věnuje se vzdělávání a dalším činnostem.

Web: www.ckpul.cz/komunitni_planovani.htm

Centrum pro komunitní práci

Podílí se na zakázce Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb. Poskytuje služby v oblasti komunitního plánování.

Web: www.cpkp.cz

Agora Centra Europe

Poskytuje služby v oblasti komunitního plánování.

Web: www.agora-ce.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jednak komunitní plánování sociálních služeb podporuje, jednak k němu vyvíjí různé aktivity (viz. Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb) a nabízí informace:

Web: www.mpsv.cz/cs/844

Další články o komunitním plánování

Nějaké donkichotství je pořád potřeba, rozhovor s Ivanem Úlehlou