Komu prospěje zákon o sociálních pracovnících?

„Ministerstvo sociálních věcí potichu plánuje restrikce proti sociálním pracovníkům a hraje hru na diskuzi,“ komentuje přípravu zákona o sociálních pracovnících Jan Černý z Člověka v tísni.

Jan Černý, ředitel Programů sociální integrace, Člověk v tísni. Zdroj: www.clovekvtisni.cz

„Zájmovou skupinou, která bude mít ze zákona profit jsou v tomto případě vzdělavatelé v sociální práci, což jsou všechny vysoké školy (je potřeba říct, že v tomto jedou jen některé), firmy zabývající se vzděláváním sociálních pracovníků a pak samozřejmě úředníci a bafuňáři sociální práce, kteří zákon tlačí profi, fikaně a tiše a kteří se vidí zřejmě prezidenty všech sociálních pracovníků. Díky zákonu vznikne sociálním pracovníkům povinnost se sdružovat v Komoře a platit její provoz.“

(…)

„Je pravda, že parta, která chce zákon prosadit, uspořádala několik diskuzních setkání. Záznamy z některých jsou nahrané a dostupné na webu. Jde o přátelské přednášky o tom, jak je zákon prospěšný, za souhlasného přitakávání vzdělavatelů. Pokud někdo říká, že je to celé nesmysl, není to „konstruktivní debata, jak zákon vylepšit“ a takové názory nejsou zaznamenány a není s nimi dále (jako s nekonstruktivními) pracováno.“

(…)

„Rád bych se do ticha zeptal:
Skutečně si někdo se znalostí sociální psychologie, znalostí o společnosti, znalostí toho, jak lidé poměřují hodnoty, jak probíhá sociální učení, se znalostí práva a praxe, s tréningem, zkrátka skutečně si sociální pracovník může myslet, že obecně zákon může zařídit, „jasně stanovit“, komukoli prestiž či uznání?

Že si někdo se znalostí struktury a pestrosti zaměstnavatelů může myslet, že zákon může „jasně stanovit“ postavení sociálních pracovníků v pracovně-právních vztazích? Nějak nad rámec zákoníku práce?“

Celý text Jana Černého zde.