"Kdo jiný než chudí by to měl zaplatit?"

„Daňová reforma může nakonec přinést výhody všem, v kratším horizontu ji ale někdo zaplatit musí. Z vládního programu je jisté, že bohatší lidé to nebudou.“

Slova Tomáše Sedláčka z ČSOB přineslo Aktuálně.cz a doplnilo je roztomilým komentářem nejmenovaného zaměstnance či zaměstnankyně ministerstva práce a sociálních věcí – zřetelně člověk na svém místě.

„Kdo jiný než chudí by to měl zaplatit,“ podivila se ta dobrá duše. Vždyť chudým se bere nejlépe: je jich hodně, takže i malé odírání přinese velké ovoce, a hlavně tolik neřvou.

Slyším-li slova „sociální dávky“, vidím rudě

„Snižování rozpočtového schodku má morální rovinu. Ta ospravedlňuje škrty, a upozorňuji, že budou drastické,“ chvástá se v tisku už-zase-úspěšný-a-přijatelný Miroslav Kalousek.

Poněkud méně nadšeně hovoří Martin Fassman z ČMKOS: „Je evidentní, že se tíha zdanění přenese od vysokopříjmových skupin a skupin disponujících rozsáhlým majetkem na skupiny středně a nízkopříjmové.“

Takže si to projděme:

  • Zavedou se poplatky u lékaře, za léky a za pobyt v nemocnici.
  • Má být zrušeno vyplácení nemocenské za první tři dny nemoci. Vláda počítá, že nemocenskou přestanou využívat lidé s nižším platem.
  • Mateřská dovolená se má zkrátit na tři roky. Ušetříme patnáct miliard.
  • Důchody se budou ročně zvyšovat jen o inflaci, tempo růstu se proti posledním třem úpravám sníží o polovinu. Vláda ušetří 30 miliard.
  • Ekologické daně zasáhnou všechny občany stejně – tedy chudé víc (kolik vám zbude, zaplatíte-li 10 % z tisíce nebo z miliónu?).
  • Stejně tak zvýšení dolní sazby DPH. Tím se například o pět procent zvýší ceny potravin, tepla anebo veřejné dopravy, kde se útrata chudých a bohatých příliš neliší.

„Není obtížné si představit rodinu důchodců, které se zvýší vinou dražšího jídla a tepla výdaje o deset procent, důchody však vyrostou za tři roky nejvýš o stejnou částku,“ píše Aktuálně.

Zdálo by se, že nejlepší řešení by pro naši podvyživenou, podchlazenou a nedoléčenými chorobami trpící starobní rodinku bylo ekonomicky racionálně a úsporně zemřít. Jenže tím zase nezodpovědně zatíží rozpočet pozůstalých – pohřebné bude taky zrušeno.

Zdroj: Topolánek bude škrtat dávky drasticky

Užitečné odkazy

Vládní programové prohlášení
„Demografický vývoj je klacek na důchodce“