Josef Slowík: Komunikace s lidmi s postižením

<%image(20100618-komunikace_s_lidmi_s_postizenim.jpg|450|646|Obálka knihy Komunikace s lidmi s postižením)%>

Dát se do řeči s cizím člověkem není pro každého jednoduchou samozřejmostí, ovšem dát se do řeči s člověkem s handicapem nebývá jednoduché pro většinu lidí.

Tato kniha by měla pomoci profesionálům, kteří se při své práci bezprostřednímu setkání s lidmi s postižením nevyhnou.

Ale také těm, kteří jsou ochotni a odhodláni odstraňovat nebo alespoň překračovat bariéry mezi tzv. společenskou většinou a těmi, co třeba právě kvůli obtížím v komunikaci zůstávají nezřídka spíše na okraji společnosti, nebo jsou dokonce ohroženi sociální izolací a vyloučením.

Kniha je psána pro pracovníky pomáhajících profesí, ale také pro rodinné příslušníky lidí s handicapem.

PhDr. Josef Slowík, Ph.D., působí jako odborný asistent v oboru speciální pedagogika na Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň jako speciální pedagog v praxi.

Josef Slowík
Komunikace s lidmi s postižením
160 s.,
249 Kč