Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog

Když jsem nedávno napsal text Individuální plánování ve veřejných záchodcích, očekával jsem bouřlivou diskusi, píše Aleš Herzog. Alespoň podle toho, jaké mi došly reakce od některých kolegů-inspektorů či dalších odborníků v sociálních službách, kterým jsem text poslal s otázkou, zda to je či není „úplně blbý“. Bohužel diskuse nenastala. Přesto budu dál pokračovat v plánu hledat minimální podobu průběhu a dokumentace požadavků standardů kvality sociálních služeb v nízkoprahových službách.

Spoluautor článku Aleš Herzog.

Předkládám Vám text, který jsem zpracoval pro potřeby Terénních programů Sananim, o.s., jichž jsem vedoucí. Je to takový polotovar manuálu, jak uzavírat dohody. Paradoxně tento text stojí právě na věcech, které jsem parodoval v „záchodcích“…

Budu velmi rád za reakce a diskusi.

Klíčová slova:
dohoda a individuální plánování jako „spojené nádoby“, tzv. dohodoplánování, uzavírání dohody pro každou poskytnutou službu, opakující se set služeb, zjednodušený systém evidence

I. Zdůvodnění postupu

(tato část bude z manuálu vypuštěna, až se podaří ověřit v praxi využitelnost metodiky vzhledem k výkladu metodiky inspekcí kvality standardů sociálních služeb)

Při hledání postupů, jak naplnit požadavky inspekcí v praxi Terénních programů vycházíme ze zákona 108 o sociálních službách, který stanovuje, že model jednání se zájemcem, uzavírání dohod a individuálního plánování by dle měl vycházet především z možností a potřeb uživatelů.

Na základě zkušenosti Terénních programů, Sananim, o.s. rozumíme možnostem a potřebám našich klientů tak, že dlouhodobě pracují s injekčními uživateli drog, kteří často (nikoliv vždy):

– nejsou motivováni ke změně, jsou často v kontaktu pasivní, nekomunikativní

– mají velkou obavu ze stigmatizace, jsou trestně stíháni, a proto výrazně limitují čas i množství informací, které jsou ochotni poskytnout.

– přichází často ve stavu abstinenčních příznaků, kdy to hlavní, na co myslí, je brzká injekční aplikace drogy

<%image(20090623-PyramidaPotrebUzivateluDrog.jpg|400|318|Pyramida potřeb injekčních uživatelů drog na otevřené drogové scéně. Schéma.)%>

Terénní programy tomu přizpůsobují svoji praxi, vycházejíce z výše uvedených pojmenovaných potřeb. Práce s injekčními uživateli drog vychází přitom jak za zájmu a potřeb samotných uživatelů (např. získat sterilní injekční materiál, poradit se), tak výrazně z potřeb společnosti (působit preventivně, omezit rizika šíření infekčních onemocnění a sociálního vyloučení).

Celý text Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog (.pdf).

Individuální plánování ve veřejných záchodcích
Aleš Herzog