Jděte a hlasujte

<%image(serial-volby-2006.gif|100|50|Seriál Sociální revue: Volby 2006)%>

Tak jsme se dočkali. Již v sobotu bude po volbách, kampaňová hysterie utichne a dá-li prezident – neaktivismus a nadstranickost vrozena -, budeme se opět moci věnovat běžné práci. Jaké prostředí pro ni budeme mít, rozhodne pro celou zemi jedna třetina dospělých obyvatel. Ostatní kafrají, volit ovšem nepůjdou.

Z diskuzí, reklam, novinových článků a jiných zdrojů máme všichni jakousi představu o tom, co která strana chystá, zvídavější z nás snad i o tom, co která dosud dělala. Z valné většiny jsme již rozhodnuti, půjdeme-li či nepůjdeme volit. A pakliže ano, také koho.

Sociální revue vám před volbami přinesla sociální programy hlavních uchazeček a uchazečů o poslanecká místa: lidovců, občanských demokratů, sociálních demokratů a zelených. Do poslanecké sněmovny se pravděpodobně dostane ještě jedna strana – pro svou minulost a postoj k ní je ovšem pro nás nepřijatelná.

Rodinná politika spojuje

V letošní kampani pozorujeme jednu výraznou změnu, znatelnou již nějakou dobu před volbami: zásadní úlohu rodinné politiky. Hlasy rodičů stoupají na ceně a strany se předhánějí, která jim nabídne ty nejlepší výhody a nejkrásnější budoucnost. Příspěvky rostou do nebeských výšin, pro samé úlevy, odečty a bonusy není kam šlápnout, rodinnými pasy a vším možným se jen hemží. Budou-li strany po volbách hledat společné vládní téma, zde jedno mají.

Důchodová reforma na sedm způsobů

Rovněž penzijní systém je důležité téma, ostatně několik let. Několik let strany vykládají, jak je potřeba jej modernizovat, jinak důchodci hlady pomřou, jak je důležité se na způsobu modernizace co nejšířeji shodnout, neboť změna je to zásadní, celospolečenskou debatu a shodu vyžadující, a jak na tom ustavičně pracují. Zhruba totéž říkají také ve volebních programech, což nejlépe vypovídá, co dosud pro slavnou modernizaci udělaly.

Každá strana dál předkládá svůj názor, jak penze zajistit pro dalekou budoucnost, a musí to být názor zatraceně dobrý, když se tolik let nemění.

ODS například prosazuje, aby stát kryl penze co nejnižší a dál bylo na každém, jak se pro stáří zajistí. Sociální odvody klesnou – aleluja -, svoboda jednotlivcova a odpovědnost posílí. Je to krásné, jen to nefunguje.

Naposledy Velká Británie vyhlásila změny v penzijním systému, neboť se ukázalo, že lidé na stáří nespoří, peníze utratí na běžnou spotřebu a v důchodu klesají do chudoby, odkud je musí vytahovat stát, pomřít hlady je nenechá, velmi složitě a nákladně. V Británii tedy penzijní systém řadu let selhává, nu nevadí, zavedeme je v Česku. Takový dovoz ojetin podle ODS.

Sociální služby pokvetou

V sociálních službách, oblasti našeho největšího zájmu, se strany také povětšinou shodnou. Služby třeba rozvíjet, financovat, uživatelovu a uživatelčinu samostatnost a odpovědnost posilovat.

Občanští demokraté a demokratky správně navrhují, aby si všichni poskytovatelé byli rovni, aby se u zdravotně postižených a u seniorek či seniorů posuzoval zdravotní stav a podle toho dostali šek na nákup potřebných sociálních služeb.

Nezbývá než souhlasit a poznamenat, že tyto změny již díky vládě sociální demokracie, lidovců a unionistů máme.

Naši lidovečtí spoluobčané

Sociální revue jde o to, aby se lidovci vřazovali do české společnosti, ne však, aby se v ní zcela rozplynuli. Proto jsme rozhodnuti prosazovat odstraňování kulturních bariér, přičemž budeme dbát na zachování svébytnosti a jedinečnosti lidovecké kultury. Budeme posilovat oboustrannou kulturní výměnu mezi lidoveckou a nelidoveckou částí české společnosti.

Cestou jak odstranit dnešní diskvalifikaci lidovců, je usnadnit jim přístup ke vzdělání, a to soustavnou péčí už v předškolním věku, s cílem odstranit znevýhodnění lidoveckých dětí už na samém počátku školní docházky. Budeme proto významně podporovat projekty na zvýšení vzdělanosti lidovecké mládeže. Chceme však prosazovat i další rekvalifikační a vzdělávací programy pro dospělé lidovce.

Jen tak dosáhneme toho, že se naši lidovečtí spoluobčané zbaví svého povýšeného přístupu k menšinám a budou o Romkách a Romech uvažovat a mluvit jako o každém jiném.

Stojí to za to

Budeme-li soudit pouze z oblasti sociálních služeb, hlasovali bychom pro sociální demokraty. Poměrně štědře sociální služby financují, vypracovali a přijali – díky všem ostatním stranám – zákon, posilující rovnost poskytovatelů a úlohu uživatelek a uživatelů, podporují komunitní plánování a zavádění standardů kvality. Sociálním službách se pod nimi daří a v takové chvíli neradno přepřahat.

Uvážíme-li další oblasti sociální politiky, zde bude rozhodnutí výrazně těžší, s výjimkou občanských demokratek a demokratů. Jim zřejmě penzijní modernizace ála první polovina minulého století přijde správně konzervativní, nás však děsí její nefunkčnost a neblahé následky, zatěžující příští generace. Občanské demokratické straně už proto rozhodné ne.

Nepřijatelné jsme vyřídili výše, takže, vyberete-li si ze zbývající nabídky volitelných stran kteroukoli, dobře.

Rozhodně však, vážené čtenářky a čtenáři, k volbám jděte a hlasujte. Stojí to za to.

!++2++!

Sociální politika jednotlivých stran

Sociální politika Strany zelených
Sociální politika ČSSD
Sociální a rodinná politika KDU – ČSL
Sociální politika ODS