Rubriky
Zprávy

Igor Tomeš: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky

<%image(20100305-uvod_do_teorie_a_metodologie_socialni_politiky.jpg|450|422|Obálka knihy Igor Tomeš: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky)%>

Učebnice představuje systematický výklad základních pojmů oboru sociální politika, geneze sociálních institucí a nástrojů, modelů a sociálních systémů v Evropě.

Přináší přehled teorií sociálního státu, teorií cílů a metod jejich formulace, objektů a předmětů sociální politiky.

Věnuje se také teoriím sociálních událostí a metod jejich identifikace, teoriím nástrojů, organizace sociálních systémů a financování.

Poslední část je věnována přípravě a realizaci reforem sociálních systémů.

Text je určen pro studenty magisterského studia sociální politiky a sociální práce, doktorandy těchto oborů, odbornou veřejnost.

Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc., přednáší na FF UK a na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze. Podílel se na projektech OECD, Světové banky a Evropské Unie v různých zemích Evropy a Asie, v současné době pracuje na projektu EU v Makedonii. Publikoval řadu odborných studií a knih u nás i v zahraničí.

Prospěla by větší reflexe současnosti

Kniha představuje dobrou pomůcku pro základní vstup do oblasti sociální politiky, seznámení se s hlavními pojmy a koncepcemi.

Prospělo by jí, kdyby v určitých tématech více reflektovala současný stav věcí a přispěla tak jednak ke čtenářově lepší orientaci, jednak právě k reflexi toho, jak se teoretické koncepty sociální politiky projevují v praxi.

Zejména oblast sociální pomoci a sociálních služeb je zpracována tak, že čtenáře vede k dovozování, kdy byl text původně napsán – a už neobnoven.

Sociální služby jsou zde pojednány zcela jinak, než jak jsou dnes díky zákonu o nich především chápány: to by jistě nevadilo, pokud by byla současná úprava alespoň popsána.

Ženy v důchodovém systému: to je autorova samostatná kapitola

Bylo by docela zajímavé, vyjdeme-li z Peroutkovy psychologizující kritické metody, pátrat po tom, kde spočívá autorův problém se ženami a jejich právem jít do penze dříve než muži, podle počtu porozených dětí.

Krom zásadního odsudku, že je to přežitek komunistické doby (co v českém právním systému není?) – dodaného formou citace, tedy jistě vědecky a objektivně -, řádný argument proti tomuto zvýhodnění nenajdeme.

A už vůbec ne pohled na to, v čem může být toto opatření oprávněné a prospěšné, jak by se na tento druh literatury slušelo.

Mimo těchto, drobných, výtek jeví se Tomešova kniha jako dobrý vstup do tématu sociální politiky: začátečníka zorientuje.

Igor Tomeš
Úvod do teorie a metodologie sociální politiky
160x230mm, váz., 440 s.
629 Kč