Hledají průvodce a průvodkyně ve standardech kvality

25. dubna 2007 bylo vyhlášeno výběrové řízení na účast ve vzdělávacím programu pro průvodce v zavádění Standardů kvality sociálních služeb.

Výběrové řízení je určeno pro pracovníky v sociálních službách; přihlásit se mohou po vyplnění dotazníku a zaslání požadovaných dokumentů uvedených v sekci Vzdělávání průvodců na internetových stránkách www.sqss.cz.

Výběrové řízení je dvoukolové; druhé kolo bude založeno na pohovorech před výběrovou komisí, složenou ze zástupců MPSV ČR, krajských úřadů a organizací zastřešujících poskytovatele sociálních služeb.

Šedesát uchazečů a uchazeček, kteří úspěšně absolvují druhé kolo, bude zařazeno do vzdělávacího programu, jenž proběhne v letních měsících roku 2007. V něm získají informace a dovednosti pro výkon práce průvodce v zavádění Standardů kvality sociálních služeb u svého zaměstnavatele – poskytovatele sociálních služeb.