Rubriky
Zprávy

Expertní panel sociálně zdravotní péče

Cílem ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví je zlepšení provázanosti sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Tyto poskytované služby by měly vést k udržení maximální soběstačnosti klienta v jeho přirozeném prostředí.

„Doposud obě ministerstva postupovala nekoordinovaně, nyní poprvé dochází k rozhodnutí řešit toto aktuální téma společně,“ říká k tomu ministr práce a sociálních věcí.

MPSV sestavilo k problematice sociálně zdravotní péče expertní panel složený z odborníků na tuto oblast. Jsou v něm zástupci obou ministerstev i další odborníci mj. z neziskové sféry.

První pracovní jednání se konalo 9. dubna 2009 v ministerstvu práce a
sociálních věcí za účasti obou ministrů.

„Je nezbytné, abychom v maximální možné míře podpořili péči v domácím prostředí. Kvalitní péče v ústavních zařízeních by měla být až sekundární možností řešení,“ uvedla ministryně zdravotnictví.

„Také ze zahraničních zkušeností jednoznačně vyplývá, že domácí péče je jak z lidského hlediska, tak z pohledu ekonomického výhodnější,“ doplnila.

Důvodem nutnosti intenzivně se věnovat tomuto tématu je stárnutí populace v České republice, které bude probíhat velmi rychlým tempem. Demografické ukazatelé předpovídají, že Česká republika bude patřit ke státům s nejrychleji stárnoucí populací.

Během deseti let výrazně vzroste poptávka po dlouhodobé zdravotně sociální péči, neboť bude narůstat populace osmdesátiletých a starších občanů, kteří mají své specifické potřeby.

Vzhledem k těmto demografickým změnám je nutné restrukturalizovat zdravotní a sociální služby pro seniory, které by měly mít charakter kontinuální a komplexní péče o seniory.

Cíle expertního panelu:

1. Zpracovat koncepci rozvoje systému zdravotních a sociálních služeb v modelu dlouhodobé péče – „long-term care“.

2. Zpracovat důvodovou zprávu k změně legislativy, která bude reflektovat zvýšenou provázanost zdravotní a sociální péče.

3. Navrhnout nový způsob financování modelu dlouhodobé péče-„long-term care“ v sociálních a zdravotních službách.

Zdroj: tisková zpráva MPSV