Rubriky
Zprávy

Eugenický ředitel hradeckého Ústavu sociální práce skončil

„O místo na univerzitě už Mitlöhner kvůli článku přišel. Ve středu Mitlöhner při jednání s rektorem hradecké univerzity Josefem Hynkem nabídl rezignaci a rektor ji přijal, řekl mluvčí školy Ondřej Tikovský,“ informují Novinky o reakci na článek, ve kterém ředitel Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové nabádá k zabíjení dětí s postižením.

Na text v uplynulých dnech reagovali „pedagogové ze škol v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci“:

„Jsme přesvědčeni, že:

  • v kontextu současné sociální práce ani v kontextu jiném není přípustné užívat termín „zrůda“ pro lidské bytosti narozené s postižením;
  • diskusi o zabití již narozených dětí (byť s významným postižením) je třeba chápat jako diskusi o vraždě;
  • řešení spočívající v povinném ukončení těhotenství bez ohledu na délku jeho trvání, sledující prioritu zájmu společnosti na zdravé populaci, je eticky těžko ospravedlnitelné;
  • rozhodování lékaře u porodu „zásadně bez vyjádření matky či rodičů“ s ohledem na možný vznik traumatu u těchto osob odporuje konsenzu našeho oboru, kde klademe důraz na možnost vyjádření se všech zúčastněných.“

Dilemata sociální práce

Své stanovisko zveřejnili také vyučující Ústavu sociální práce. Ačkoli ředitel jejich pracoviště vyzývá k zabíjení dětí, za hodna reakce shledali až kritická slova Libora Novosáda.

S eugenickým třeštěním svého nadřízeného se vypořádají jednou, hrdinně formulovanou větou: „Přestože oceňujeme zásluhy Miroslava Mitlöhnera o rozvoj ÚSP, jako vyučující v oboru sociální práce s obsahem a formou jeho článku nesouhlasíme, nejedná se o názor celého pracoviště a očekáváme, že Miroslav Mitlöhner převezme osobní zodpovědnost.“ (zvýraznění MŠ)

Další tři odstavce textu již věnují vypořádání se s kritikem, který si dovolil Mitlöhnerův článek spojit s dalšími výroky pracovníků Univerzity Hradec Králové.

Musím ocenit upřímnost, s níž vyučující ÚSP dávají najevo, co považují za závažné a důležité.

Už se těším na zásadní diskuze, které se na podzim v Hradci povedou na konferenci o etice a lidských právech v sociální práci.