Dvě třetiny britských vězňů trpí duševními poruchami

<%image(the-guardian.gif|151|22|The Guardian)%>

Ráno 20. srpna odemkl dozorce Dickie Hampson dveře segregační cely, v níž byl umístěn vězeň, který napadl svého spoluvězně; to se stalo před třemi týdny a od té doby byl klid a vše v pořádku. Dozorce otevřel dveře a vstoupil. V tu chvíli se na něho vězeň vrhl a pobodal jej zbroušeným kartáčkem na zuby. Výtah z článku Scandal of society´s misfits dumped in jail (Guardian, 6. prosince 2004).

Přemístili jej na ochrannou celu a téhož dne odpoledne už byl klidný a zajímal se o dozorcovo zdraví: brzy jej vrátili zpět. Druhý den pobodal dozorce Johna Leadleye, který jej měl doprovodit k výslechu ohledně včerejšího útoku.

Za několik dní se vězeň svěřil dozorci, jemuž důvěřoval: Krátce nato, co byl poprvé zavřen do své cely, přišla k němu oknem černá kočka a sedla si vedle něho na postel. Ta kočka už ho provázela po nějakou dobu. Tentokrát mu podala kartu, křížové eso, skočila na zem a začala pro něho tancovat. Hrála hudba. Tanec trval několik hodin a nakonec se na něho kočka obrátila a varovala jej: že příští osoba, která vejde do cely, bude nepřítel – vězeň jej musí zabít. Kočka mu slíbila, že u něho zůstane. Vězeň začal brousit kartáček na zuby.

Tento muž byl psychotik: už předtím byl diagnostikován jako paranoidní schizofrenik. Žádný z dozorců ve Wormwood Scrubs není vzdělaný v psychiatrii, ačkoli běžně pracují s psychicky narušenými lidmi. John Leadley už byl napaden po páté během tří měsíců; každý z útočníků trpěl vážnými duševními poruchami.

Wormwood Scrubs není ničím neobvyklé. V každém britském vězení jsou nyní duševně nemocní. Jejich počty narůstají od té doby, co byla zavřena pečovatelská zařízení. Údaje Office of National Statistics (ONS, Národní statistický úřad) ukazují, že po odečtení duševně narušených a závislých na alkoholu nebo drogách přijdou věznice o devadesát procent svých obyvatel.

V britských věznicích se nyní nachází sedmdesát pět tisíc lidí. Podle ONS má téměř 50.200 z nich poruchu osobnosti; 6.175 jsou psychotici; a více než 35.000 z nich má neurotické poruchy. Desítky tisíc trpí kombinovanými poruchami. Přes 75 % z nich jsou mentálně zaostalí, s IQ pod národním průměrem.

Všichni vězni v britských věznicích trpí nedostatkem psychiatrické péče. Po letech zanedbávání, bez jakékoli psychiatrické pomoci, vláda se pokouší něco s tím udělat: ovšem zdroje jsou omezené a také existuje reálná mez, čeho je možné ve vězeňských podmínkách dosáhnout. A kromě toho, jak řekl ministr zdravotnictví Stephen Ladyman, „je obecně uznáváno, že duševní zdraví se ve vězení zhoršuje.“

Duševně narušení vězni nejsou nebezpeční jen vůči dozorcům nebo spoluvězňům, ale i vůči sobě. V průměru si život vezmou dva vězni týdně (Anglie a Wales), další tři se o to pokusí. Každý den se jich čtyřicet pořeže nebo pobodá.

Od uzavření pečovatelských ústavů narostl počet duševně narušených vězňů sedmkrát. „Zavíráme narušené muže, ženy a děti do vězení, necháváme je tam po měsíce a roky, a pak je pustíme zpět do společnosti s jasným výhledem, že jejich porucha nebyla léčena a oni tudíž zaútočí znovu.“

Celý text: Scandal of society´s misfits dumped in jail