Rubriky
Zprávy

Domov na kopci – případ jednoho zařízení "mimo právní předpisy"

Média upozornila na případ Domova na kopci, místa v lesích na Teplicku, kde soukromá společnost ubytovává 73 lidí se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním.

V pondělí 23. září 2013 pak Česká televize odvysílala reportáž, ve které na příkladu pana Kodouska ukazuje, jak zařízení, tento specifický ústav, ne-funguje.

Shrnutí toho, co můžete v reportáži vidět a slyšet:

V Domově na kopci bydlí 73 lidí, které ČT nazývá „nesvéprávnými“.

Tito lidé často přicházejí z Psychiatrické léčebny v Opavě. Majitel ubytovacího zařízení do léčebny jezdí a vyzvedává pacienty propuštěné z léčení.

Úřad práce proplácí sociální dávky (hmotná nouze) na účet soukromé firmy, jelikož k tomu dostal žádost podepsanou příjemcem dávky. Ten je v celém příspěvku označován za nesvéprávného a vystupuje zde jeho opatrovnice.

Pan Kodousek je snímán skrytou kamerou, označován za nesvéprávného, vystupuje zde jeho opatrovnice. Mluví (se) o jeho soukromých záležitostech. On sám nedostane prostor se vyjádřit.

Případem se již zabývali či zabývají tyto instituce:
– MPSV (firmě byla udělena pokuta za poskytování sociálních služeb bez registrace 250 tis.)
– úřad práce – proplácí dávky, provedl na místě šetření k příspěvku na péči (následkem zjištění pozastavil jeho vyplácení)
– policie – šetří trestní oznámení na provozovatele zařízení
– starostka sousední obce – jako opatrovnice některých osob v zařízení.

Celý případ lze shrnout citací mluvčí MPSV: Zařízení „není v souladu s právními předpisy.“ (A to je asi tak vše. Není nástroj, jak s tím něco udělat.)

K tématu také články České pozice:

Odklizení lidé a jejich svět za plotem

Do Červeného Újezdu jsem jim Romy nastěhoval na truc!