Rubriky
Zprávy

Domácí násilí: Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám

Sdružení Acorus vydalo publikaci Domácí násilí: Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám.

Obálka knihy Domácí násilí
Obálka knihy Domácí násilí

Jedná se o sborník příspěvků shrnující desetileté zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci osobám ohroženým domácím násilím sestavený pracovnicemi občanského sdružení Acorus, které se s touto klientelou setkávají v přímé práci.

V jednotlivých kapitolách jsou nastíněny možnosti práce s rodinným systémem ohroženým domácím násilím, podrobně je rozpracována metodika práce s oběťmi domácího násilí – ženami a (jejich) dětmi.

Prostor je věnován též možnostem práce s rodinným systémem během pobytu ohrožených osob v azylovém domě, v jehož rámci jsou podrobněji rozpracovány konkrétní techniky umožňující zpracovat prožitá traumata.

BEDNÁŘOVÁ, Zdena, MACKOVÁ, Kateřina, WÜNSCHOVÁ, Petra, BLÁHOVÁ, Kateřina
Domácí násilí. Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám
Acorus, 2009
120 Kč