Rubriky
Názory

Děti se zdravotním postižením mají žít mimo ústavy

Není pochyb o tom, že institucionalizace (segregace v ústavních zařízeních) způsobuje dětem poškození zdraví a vývoje.

Naštěstí dochází k  odklonu od institucionalizace; místo ní se podporují rodiny, aby se předešlo odebrání dítěte, anebo např. pěstounská péče či jiné vhodnější formy péče o dítě.

Tento vývoj se ale bohužel nevztahuje na děti se zdravotním postižením.

V mnoha zemích jsou děti se zdravotním postižením i nadále institucionalizovány a dnes představují většinu dětí stále umístěných v ústavech.

„V řadě evropských zemí jsou děti se zdravotním postižením umístěny do ústavní péče neúměrně častěji než jejich vrstevníci bez zdravotního postižení. Zdá se zároveň, že je mnohem méně pravděpodobné, že budou mít prospěch z přechodu od ústavní na rodinnou péči,“ píše Akademická síť evropských odborníků v oblasti zdravotního postižení (ANED) ve své poslední zprávě.

Celý můj článek, původně psaný pro globální server Apolitical, je v češtině zde.

K dispozici také anglická, francouzská, italská, německá a španělská verze zde.