Dávat poukázky všem chudým nelze

Pilotní projekt v severočeském Litvínově, kde všichni lidé pobírající sociální dávky dostávají místo peněz poukázky na nákup v obchodech, porušuje zákon.

Vyplývá to ze šetření zástupkyně veřejného ochránce práv Jitky Seitlové.

Podle Seitlové totiž zákon o hmotné nouzi jednoznačně neumožňuje plošné odebrání peněz, každý případ se musí posuzovat individuálně.

„Poskytnutí dávky v nepeněžité formě tedy musí vždy předcházet individuální posouzení každého příjemce. Zákon v žádném případě neumožňuje postupovat plošně, jak k tomu přistoupilo město Litvínov,“ uvedla Seitlová.

Podle ní si lidé dostávající poukázky stěžují na to, že takové opatření jim neumožňuje svobodně rozhodovat o uspokojování potřeb, svobodně vybírat obchody i zboží.

„Omezováni jsou navíc občané, kteří objektivně a dlouhodobě nemohou svoji situaci v regionu s vysokou nezaměstnaností řešit (lidé nad 50 let, postižení, matky s malými dětmi),“ uvedla mluvčí úřadu ombudsmana Iva Hrazdílková.

Lidé si také stěžují, že na poukázky mohou nakupovat jenom v drahých obchodech.

Kromě toho, že poukázky dostávají všichni žadatelé o dávky, tak chce město a kraj od července zabránit tomu, aby se dalo s poukázkami obchodovat. Konečným cílem je vytvoření elektronického systému.

Město i kraj už deklarovaly, že systém měnit nechtějí. Nevyloučily mírné úpravy.

„Je to dobrá věc. Lidé se zlobí, že si nemohou za kupony koupit alkohol či hradit splátky. Hmotná nouze je totiž určena výhradně na potraviny a ošacení. Zlobí se pochopitelně i lichváři, kteří sociálně slabým půjčují peníze a nyní je nemohou dostat zpět,“ řekl už dříve šéf Úřadu práce v Mostě Oldřich Malý.

Zdroj: Aktuálně.cz