Chudobné statistiky

OECD objevila v Česku sociální zázrak (Hospodářské noviny).

„Nejméně chudých je v Česku. Nečekaný světový primát potvrdila nová studie OECD – Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Pouze čtyři procenta Čechů jsou pod hranicí oficiální chudoby. Přiblížit se dokázali jen Dánové a Švédi. (…) Česko má zřejmě nejvýkonnější sociální stát, když stejného výsledku jako Skandinávci dosáhlo s mnohem menšími náklady. Dány a Švédy stojí sociální dávky přes pětinu hrubého domácího produktu, Češi za záchrannou síť utratí jen dvanáct procent HDP.“

Subjektivní pocity

Lidé si myslí, že jsou chudší, než opravdu jsou (Novinky.cz). „17 procent [českých občanů] nevychází se svými příjmy, a považuje se proto za chudé. Za skutečně chudé je v Česku statisticky považováno jen 8 procent občanů.“

„Zatímco [ve starých zemích Evropské unie] žije pod hranicí chudoby téměř 17 procent občanů, jen asi 7 procent z nich s obtížemi vychází se svými příjmy. Podle evropských měřítek z roku 2002 je chudobou ohrožen samostatně žijící občan s ročním příjmem nižším než 2398 eur (přibližně 72 000 korun), měsíčně asi 6000 korun.“ V Česku 4300 korun.

Mláďata ekonomického tygra střední Evropy

Třetině slovenských dětí hrozí chudoba (Hospodářské noviny). „Riziko chudoby se na Slovensku zvyšuje s počtem dětí v rodině a naopak snižuje s narůstajícím věkem. Zatímco tomuto riziku je na Slovensku nyní vystaveno třicet procent dětí do 15 let a dvacet jedno procento lidí do 49 let, u obyvatel od 50 do 64 roků počet ohrožených klesá na čtrnáct procent.“

Doplněno 23. 7.: Pavel Machonin o chudobě

Není PR jako PR

Česká asociace streetwork uspořádala v Praze malou konferenci a valnou hromadu. A pozvala na ni novináře, mj. z ČTK: Streetworkeři doufají, že budou mít blíže k prostředkům z EU.

„Někdy se i my sami těžko orientujeme v odborné terminologii, ale musíme ji akceptovat“

„Streetworkeři nabízejí klientům z řad uživatelů drog, bezdomovců, prostitutek či sociálně znevýhodněných skupin alternativu vůči tradiční rodině či škole.“

„ČAS spravuje síť zařízení pro děti a mládež, ve kterých realizuje svoje projekty.“

„Někdy si připadáme jako lovci patologií, ale my se na naše klienty díváme především jako na lidské bytosti.“

Tohle je ovšem jiná káva: Dva tisíce dětí na ulici žijí bez budoucnosti (Hospodářské noviny)

* * *

Zanedbaný chlapeček je v ústavu (MF Dnes)

Příspěvky na prvňáčky jen pro sociálně slabší rodiče (Právo, 16. 6.). Podle návrhu MPSV by „dávku [1000 korun] měla dostat jen ta rodina prvňáka, která má nárok na přídavek na dítě, tedy rodina s příjmem do trojnásobku jejího životního minima.“