Chrastavský KOVÁK – kdo za jeho situaci může?

<%image(20100113-sber-zeleza-DusanKotlar.JPG|470|384|Ilustrační foto Sběr železa poskytl Dušan Kotlár)%>

„Tak ti zavřeli hotel, kámo.“ Tímto způsobem si předávali informace o zavření ubytovny Kovák v Chrastavě pracovníci jedné liberecké firmy, píše Dušan Kotlár. Cigánský mladík patrně dojíždí do zaměstnání ze směru od Hrádku nad Nisou nebo pochází přímo z Chrastavy. Evidentně ale nevěděl, o čem je řeč. Žije si svůj život.

Ubytovnu pro sociálně slabé obyvatelstvo Chrastavy Kovák údajně zavřela hygiena z důvodu dlouhodobého znečišťování říčky Jeřice a nepříznivých hygienických podmínek.

O Kováku se popsalo mnoho papíru, prodiskutovalo mnoho času, na údajnou pomoc jejím obyvatelům prostřednictvím neziskových organizací padly a padají milionové dotace z nejrůznějších zdrojů.

Každopádně objekt nelze přehlédnout, pakliže jste se rozhodli město Chrastavu navštívit, sjíždíte-li ze směru od Liberce do Chrastavy nebo jedete k výjezdu směrem na Hrádek nad Nisou.

Chudoba, kriminalita, nespokojenost

Nezaměstnanost, chudoba, kriminalita, nespokojenost místních obyvatel zde stojí denně proti sobě. Kdo za tento stav může? Je to jen důsledek nezaměstnanosti, nízké úrovně vzdělání, chudoby, absence etiky, výchovy?

Na nápravu těchto stavů ale stát a EU vyčleňuje řadu let finanční částky pohybující se ve vysokých řádech. Prostřednictvím hodnocení a vyjádření „odborných“ pracovníků je pak přiděluje do potřebných oblastí.

Agentura zde nebyla potřeba

Liberecký kraj v Radě vlády pro záležitosti romské komunity střídavě zastupují Anna Cínová, Miroslav Kotlár a Jozef Holek. Agentura pro začleňování romských obyvatel, která zde měla vzniknout na popud Džamily Stehlíkové, v Libereckém kraji nebyla prý potřebná!

A tak v Libereckém kraji vládne nad řešením romské otázky Krajský úřad Libereckého kraje: má moc hodnotit stav situací, vyjadřovat se k podporám organizací, které budou pro Romy v Libereckém kraji působit.

A tak tu máme Liberecké romské sdružení a Člověka v tísni, jiné romské organizace šanci existovat nemají.

Nesmyslná čísla

Řadu let obě organizace obrací milionové částky na terénní sociální práci, pomáhají stále dokola s vyřizováním dokladů, v kolonkách podpořených osob vykazují poskytnutou pomoc tisícům občanů – nesmyslná to čísla.

Jací lidé mohou ale vykonávat terénní práci? Často cigáni s pěti třídami základní školy.

Na střední sociální škole Emila Ščuky si ale mohli udělat maturitu, podotýkám, že i ti, kteří absolvovali zvláštní školy.

Jakou pomoc lze očekávat, jaké zkušenosti? Výsměch všem slušným lidem, Čechům i cigánům.

Popilli a napapali

Nedávno proběhla v Liberci již II. Mezinárodní konference, kterou pořádalo Liberecké romské sdružení.

Prezentovali se mudrci z nejrůznějších oborů, koutů republiky a zahraničí, slovo měl i krajský koordinátor Jozef Holek, popili kávu, napapali se.

Kolik asi stálo toto zbytečné tlachání? Občanům Libereckého kraje nic opět nepřinese, potřebným cigánům už vůbec nic, jen odbor sociálních věcí a národnostních menšin krajského úřadu a podpořené organizace posílily svoji důležitost a potřásly si ruce: jak se jim na chudobě dobře profituje, jak se průběžně zbavují konkurence a vytváří chaos, jak se jim dobře žije díky tomu, že se málokdo v této problematice dokáže orientovat.

Dušan Kotlár je předseda sdružení Romský život (původně Kulturní tradice).

3 Comments on Chrastavský KOVÁK – kdo za jeho situaci může?

  1. Popsaná situace je dobře známá již řadu a ukázala se na různých místech. Pomoc zdola, prostřednictvím samotné komunity, která nejlépe zná své problémy a potřeby je jistě pěkná, ale je založena na primárním předpokladu, a to je existence občanské společnosti – všichni jsme si rovni a společně můžeme něco podniknout. Romské kultuře je myšlenka občanské společnosti zcela cizí, romská komunita je organizována výhradně na úrovni rodinných struktur, kolektivního rozhodování a principiální nerovnosti (čistí/špinaví, muži/ženy, staří/mladí). Loajalita vůči rodině je to, co určuje moje chování. To není dobře nebo špatně, prostě je to fakt. Tento fakt bohužel nikdo z oficiálních „pomahačů“ nechce pochopit. Proto stále existují romské neziskovky, které jsou organizacemi zjednodušeně „fajty pro fajtu“. Majorita a Romové si pod pomocí prostě představují něco jiného – pomoc všem x pomoc rodině. Jednotlivé fajty a jejich neziskovky se pak navzájem obviňují, dohadují a profesionální bílý „pomahač“ je zmaten.

  2. Inu,a co udělali naši mocní páni Kotlár versus Holek?
    Vůbec nic?Celou záležitost sledovali z kanclu.
    Výroční zpráva také chybí,kolik zaměstnali romů,kolik jich připravilo ve školství atd.

  3. Jen chci reagovat na tyto zprávy, To co se zde popisuje je pravda, ale útoky na pana Kotlára Miroslava a na pana Holka jsou zybtečné. Za všechno co se dělo na Kováku, můžou jen podnikatelé, p. Urban, který tuto nemovitost spravoval po panu Zlesákovi. Oba tito podnikatelé, žijou jen s důvěřivosti našich lidí – cigánů. Na opak oni byli, ti, kteří jen vydělávali, nic pro tuto budovu nedělali a spíše povolili, aby se zde dělo to co se dělo. Na obranu Miroslava Kotlára mohu jen říci, že měl pěkně svázané ruce a do dnes je má, i když se zde píše o vysokých částkách pro občanská sdružení, tak práce je za nimi vidět a to dost velká. Rovněž i p. Ing. Holek, opět svázané ruce, protože lidé, kteří by měli o našich lidech rozhodovat nejsou vůbec sto pracovat pro romskou komunitu, na opak vše házejí na občanská sdružení a pak z toho těží. To samé dělá vláda, ta se bojí kritiky z EU. Opět nastává stejná situace jako v roce 1991 -1993, kdy romové i když mají vzdělaní, nemají šanci na lepší zaměstnání díky předsudkům. Nová vláda, začala opět ubližovat sociálně vyloučeným. Oberou je o vše zdraží co mohou, jen naši slavní podnikatelé se budou opět mít dobře, oni vám práci dají, ale za směšnou odměnu 6-10.000kč a to jednou za tři měsíce, to by se mělo postihovat, ne lidi, kteří už dnes trpí hlady. Jsem toho názoru, že pokud se o nás budou stále starat a rozhodovat lidi, kteří o našich životech, kultůře a komunitě ví jen, že jsme cigáni, kterým se tento život líbí, tak nikdy nebudem mít šanci na lepší život. Nemyslíte si že už bylo dost tlachání a že bychom se měli o naší budoucnost v tomto státě zajímat, narodili jsme se zde a chceme tu žít a pracovat a přijímat vše co Majorita nabízí a potřebuje? Pokud budem stále tlachat se založenýma rukama, tak dojdem do pralesa, zahodíme občanky a můžem žít dál.

Comments are closed.