Český západ začíná vytvářet metodiku práce s Romy

<%image(20100412-cesky-zapad-textilni-dilna.jpg|460|307|Textilní dílna Českého západu. Foto: Český západ/Eva Haunerová)%>

Občanské sdružení Český západ začíná vytvářet metodiku komunitní práce, která se v Dobré Vodě osvědčuje jako účinný způsob práce se sociálně vyloučenými občany. Zpracování metodiky povede dnes již bývalá výkonná ředitelka sdružení Jana Kosová.

Občanské sdružení Český západ ve spolupráci s o.p.s. Cheiron T z Tábora a vedoucí katedry supervize a managementu FHS UK PhDr. Zuzanou Havrdovou začíná pracovat na tvorbě metodické příručky, která bude popisovat možnosti použití principů komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách na venkově i ve městě.

Příručka vychází z mnohaleté praxe

„Komunitní práce se nám jeví jako jeden z účinných způsobů práce v sociálně vyloučených lokalitách a tato metodická příručka bude vycházet z mnohaleté praxe Českého západu v Dobré Vodě u Toužimi a o.p.s. Cheiron T v Táboře.

Obě tyto organizace, které metodu komunitní práce používají, za sebou mají řadu úspěchů spojených s účinnými změnami v životech Romů ve smyslu jejich propojení s majoritní společností.

Metodika bude navíc konzultována i s dalšími odborníky z České republiky i zahraničí,“ popisuje nový projekt Českého západu Jana Kosová

Příručka a vzdělávací program: za dva roky

Projekt byl podpořen Radou vlády České republiky v rámci programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků.

Metodická příručka a na ní navazující vzdělávací program pro pracovníky v sociálně vyloučených lokalitách by měly být připraveny do dvou let.

Jana Kosová kvůli očekávané náročnosti práce na metodické příručce předala v polovině března vedení Českého západu své kolegyni Soně Vašíčkové, která ve sdružení od roku 2007 vede úspěšně agendu zaměstnanosti sociálně vyloučených občanů.

Za dobu její působnosti vzrostla zaměstnanost v Dobré Vodě o dalších 10 % na nynějších více než 60 %.

Nedělat práci za druhé

Principem práce Českého západu již od roku 2002 je, že nedělá práci za druhé, ale snaží se o podporu samotných členů komunity takovým způsobem, aby naopak dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a postupně uměli brát své životy do vlastních rukou.

Sdružení je často uváděno jako příklad dobré praxe v práci s romskou menšinou a podílí se i na vytváření metodiky řešení problematiky romských lokalit v ČR.

Práce Českého západu byla 1. prosince 2009 oceněna cenou Gypsy Spirit.