Česko vymírá, zachránit to může jen migrace

Pokud by počet obyvatel České republiky dlouhodobě nezvyšovala migrace ze zahraničí, snížil by se do roku 2065 počet obyvatel země o více než 1,8 milionu.

Vyplývá to z demografické projekce obyvatelstva v krajích, kterou zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Kraje: bez migrace o 13 až 23 % méně obyvatel

V případě, že by lidé nemigrovali ze zahraničí ani mezi jednotlivými regiony země navzájem, snížil by se podle projekce počet obyvatel ve všech krajích o 13 až 23 procent.

Nejvíce by podle demografů ubylo obyvatel v Praze, kam migranti míří nejčastěji; metropole by přišla o více než 280.000 obyvatel.

Nejméně by se naopak snížil počet obyvatel Libereckého kraje a Vysočiny.

Česká populace stárne

Demografové již loni zveřejnili projekci, která předpokládá, že česká populace v příštích 55 letech výrazně zestárne.

Kromě prodloužení očekávané střední délky života u mužů i žen se podle jejich očekávání zvýší průměrný věk obyvatel asi o deset let a oproti dnešku se zdvojnásobí podíl lidí starších 65 let.

Střední délka života byla loni u mužů 74,2 roku, u žen 80,3 roku.

Do roku 2065 podle projekce ČSÚ vzroste u mužů na 86,5 roku a u žen na 91 let.

V jednotlivých krajích by se podle demografů měla naděje na dožití zvýšit u mužů o 12,2 až 13,1 roku a o 10,4 až 11,2 roku u žen. Nejmenší rozdíly mezi délkou života mužů a žen demografové očekávají v Praze, největší v Moravskoslezském a Zlínském kraji.

Od 2016 bude umírat víc lidí, než se narodí

Projekce počítá s tím, že od roku 2016 bude umírat víc lidí, než se jich narodí. Počátek přirozeného úbytku počtu obyvatel zřejmě nastane v různých krajích v odlišnou dobu.

Projekce počítá s tím, že od roku 2016 bude umírat víc lidí, než se jich narodí. Na Zlínsku tento okamžik nastal možná již loni.

Na Zlínsku podle demografů tento okamžik možná již nastal loni; potvrdit by to podle nich mohly statistiky za loňský rok, které budou publikovány v březnu.

Ve všech krajích se očekává výrazné stárnutí populace. Až do roku 2006 byl počet dětí do 15 let vyšší než počet lidí starých 65 a více let; početní převaha seniorů nad dětmi ve všech krajích podle projekce nastane již v roce 2014.

Podrobnosti mají České noviny.

1 Comment on Česko vymírá, zachránit to může jen migrace

  1. 1. migrace něco částečně řeší (nedostatek prac. síly), ale přináší řadu problémů – viz Francie, Německo, Itálie, Španělsko či Švédsko nebo Nizozemsko. M.j. sice přibude obyvatel, ale díky sdružování rodin bude řada z nich "neproduktivní" (staří, děti, nebo i výkonní, ale neschopní komunikace a závislí na podpoře rodiny/ společnosti). Integrace také něco stojí.
    2. zatímní rozbory ze zemí s vyšší migrací (pomineme-li extrém hispánské migrace do USA) ukazují, že populační problém nelze řešit migrací, ale přístupem populace (a to víc změnou percepce a přístupu, než ekonomickými opatřeními).

Comments are closed.