Rubriky
Zprávy

Česko pomáhá s transformací ústavní péče v Moldavsku

V Moldavsku dnes žijí více než 2000 lidí s mentálním handicapem či duševním onemocněním v 6 ústavech, v izolaci a ve zcela nevyhovujících podmínkách. Tříletý česko-moldavský projekt Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, podpořený v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR, by to měl změnit.

Cílem je provést transformaci tamních ústavů tak, aby došlo k postupnému přesunu klientů do komunitní péče a jejich začlenění do společnosti. Moldavské Ministerstvo práce, sociální ochrany a rodiny požádalo Českou republiku o expertní podporu a na projektu transformace se také podílí.

„Projekt reaguje na neutěšenou situaci v tamních ústavních zařízeních. Tyto ústavy se nacházejí zcela mimo obydlené oblasti. Jsou to velkokapacitní zařízení obehnaná plotem pro 400–500 lidí. Je běžné, že zde žijí pacienti na pokojích po dvaceti a většinou zde také dožijí,“ popisuje situaci Pavel Říčan, ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. Významná část těchto klientů by přitom při poskytnutí adekvátní podpory mohla opustit ústav v podstatě okamžitě.

„Sociální péče patří mezi dlouhodobě podporované priority v rámci rozvojové spolupráce ČR s Moldavskem. Právě v této oblasti můžeme velmi dobře uplatnit české zkušenosti a know-how. Přispíváme ke zlepšení kvality péče o handicapované pacienty v Moldavsku a zvyšujeme odborné kapacity moldavských specialistů, kteří v tomto oboru působí.

Smysl těchto aktivit potvrzuje i zájem o právě probíhající odbornou stáž uskutečněnou v rámci projektu. Během programu stáže se moldavští kolegové seznamují s různými druhy sociální péče v Česku a zjišťují, jaké výzvy a příležitosti jsou s nimi spojené.

Prohlédli si například dobře probíhající transformaci ústavu Vyšší Hrádek v Brandýsu nad Labem, navštívili obecně prospěšnou společnost Jurta v Děčíně, neziskovou organizaci Fokus Labe v Ústí nad Labem či kavárnu AdAstra v Praze, která je pracovištěm pro osoby s mentálním handicapem“ řekl Martin Náprstek, vedoucí oddělení vztahů s partnery České rozvojové agentury.

Transformační proces je plánován ve všech šesti sociálních ústavech v zemi. Nejprve vzniknou transformační plány ústavů. Zároveň bude probíhat vzdělávání klíčových aktérů transformace v Moldavsku. Tým osmi mentorů (složený ze čtyř zástupců ústavů, dvou zástupců ministerstva a dvou zástupců nevládních organizací) projde speciálním vzdělávacím programem pod vedením českých expertů z CPT.  Tito mentoři budou součástí pracovních skupin, které ve svých ústavech naplánují konkrétní transformační kroky.

„V Moldavsku aplikujeme transformační model, který máme vyzkoušený v ČR, ale také například v Srbsku. Je potřeba, aby byli ředitelé a další pracovníci ústavů aktivně zapojeni do probíhajících změn,“ říká Jan Pfeiffer, expertní spolupracovník Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví.

„Finanční prostředky i pracovní kapacity se musejí postupně přesunout do menších komunitních zařízení. Není to jen organizační změna, je důležité zároveň měnit i způsob uvažování o klientech, vnímat je jako individuality s právem na běžný život mezi zdravými lidmi.“

 

Na projektu se podílí organizace CPT. Jejím ředitelem je Milan Šveřepa, vydavatel Sociální revue.