Cena kvality v sociální péči za rok 2010

Ve středu 9. listopadu 2011 byli oceněni vítězové 6. ročníku celostátní soutěže o nejkvalitnějšího poskytovatele sociálních služeb Cena kvality v sociální péči za rok 2010.

Redakce časopisu Ošetřovatelská péče ve spolupráci se Senátem PČR a Radou kvality ČR vyhlásí a ocení vítěze v následujících kategoriích:

Cena kvality pro poskytovatele pobytových sociálních služeb pro seniory
Oblastní charita Brno, Domov pokojného stáří Kamenná, Brno

Cena kvality pro poskytovatele terénních sociálních služeb pro seniory
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro děti
Slezská diakonie, Poradna rané péče MATANA, Krnov

Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
Domov sv. Anežky, o.p.s. , Týn nad Vltavou

Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Slezská diakonie, BETHEL Karviná, azylový dům

Do letošního ročníku bylo přihlášeno více než devadesát zařízení a jednotlivců, z nichž po dvoukolovém hodnocení a místním šetření vzešli vítězové, které oceníme 9. 11. 2011 v Senátu PČR.

V kategorii Cena sympatie budou oceněny dámy Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice, Emilie Třísková, ředitelka Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, Zdena Kolouchová, ergoterapeutka a pečovatelka v Domě domácí péče Samopše, Marie Šimková, pracovnice v sociálních službách v přímé obslužné péči, Sociální služby pro seniory Olomouc a Zdena Nečasová, dnes v důchodu, zakládající a vedoucí pobočky Domova Naděje Brno Řečkovice.