Časovaná bota 2005

Česká asociace streetwork sice sdružuje především lidi a organizace pracující s mládeží a uživateli drog, jednou ročně však otevře sociální šatník a snaží se udat jednu obnošenou botu.

Časovanou botu 2004 – 2005, výroční ocenění ČAS, získal v kategorii pracovníků Petr Klíma. Regionální terénní programy sdružení Laxus získaly cenu v kategorii týmů. Pro Královéhradecké sdružení je to druhé vítězství v řadě – v minulém ročníku byla oceněna Jana Ženíšková ze stejné organizace.

* * *

Ach jo:

Kdo vezme práci na částečný úvazek v nepříliš atraktivních oborech, získá od státu speciální podporu, informovaly Hospodářské noviny.

„Stát vytipuje místa v oborech, kam se lidé příliš nehrnou, a pokusí se je udělat atraktivnější novými příspěvky. Ty nebudeme vyplácet firmám, jež tato místa vytvoří, ale přímo lidem, kteří na ně nastoupí,“ řekl HN ministr práce a sociálních věcí.

Člověk, který takové místo přijme, získá kromě platu od svého zaměstnavatele a nynějších sociálních dávek ještě novou podporu na úrovni poloviny životního minima.

Mělo by to pomoci například i sociálním ústavům či léčebnám dlouhodobě nemocných, dodávají HN.

* * *

Poslanecká sněmovna konečně schválila zákon o registrovaném partnerství. Co na to Senát a prezident?

Sněmovnou prošel rovněž zákon měnící strukturu a výši životního minima. Namísto částky složené z osobních potřeb a společných potřeb domácnosti bude životní minimum představovat již jen osobní potřeby člověka. Úměrně tomu se také sníží.

* * *

Armáda spásy, Naděje, Diecézní charita Brno a Slezská diakonie popíší bezdomovectví a přinesou návrhy zlepšení v této oblasti. Stane se tak ve strategii pro boj s bezdomoveství, kterou připraví pro MPSV. „Nikde se nedaří bezdomovectví vymýtit úplně,“ říká Petr Janoušek z Armády spásy. Podle odhadů žijí v Česku bez domova desetitisíce lidí. (Hospodářské noviny)

* * *

„Problém [sociálně vyloučených] neleží jen v chudobě, ale zejména v chybějící motivaci těchto vrstev k ekonomické aktivitě. V mezinárodním srovnání naši chudí nežijí tak zle.“ Ústecký primátor Petr Gandalovič pro Ekonom.