Časopis: Sociální práce, aktér sociální politiky

logo časopisu Sociální práce
logo časopisu Sociální práce

Vyšlo nové číslo časopisu Sociální práce.

Z obsahu:

  • Eva M. Hejzlarová, Miriam Kotrusová „Kdyby neproběhla reforma, tak bychom fond nezřizovali“: finanční pomoc na úrovni obcí jako reakce na sociální reformu. Proměny obcí jako lokálních sociálních systémů
  • Radka Janebová, Barbora Celá Kritická praxe mezi „jinou“ sociální prací a aktivismem
  • Zdeňka Dohnalová, Mirka Nečasová, Renáta Rídlová Institucionalizace poradenství pro pozůstalé v ČR v kontextu postmoderní doby z pohledu sociální práce
  • Lucie Šimková, Daniela Vodáčková, Daniela Jaklová Střihavková Přístup pracovníků linek důvěry k opakovaně volajícím klientům

Více zde