Britská vláda investuje 255 miliónů do lepšího života pečujících osob

Britská vláda zveřejnila plán, jak s využitím 255 miliónů liber zlepšit život pečujících osob.

150 mil. je určeno pro odlehčovací (respitní) péči, 38 mil. pro roční zdravotní prohlídky, sledující tělesné a duševní zdraví pečujících. Další prostředky pomáhají vyrovnat pečování s pracovní kariérou.

Neziskové organizace tento desetiletý plán vítají, ovšem upozorňují, že vláda nevyužila příležitost vytáhnout mnoho pečovatelů z chudoby. Požadují zvýšení dávek pro pečující osoby a více peněz pro obce, které se potýkají s narůstající poptávkou po službách péče.

„Je nezbytné vyřešit otázku dávek pro tyto rodiny, které často žijí v chudobě. Zejména je potřeba významně zvednout pečovatelský příspěvek, který je nyní jen 50,55 liber týdně“, říká Jill Harrison, ředitelka vnějších vztahů organizace Contact a Family.

Ve Spojeném království je šest miliónů pečujích osob, uvádí vláda. Téměř polovina z nich pečuje dvacet hodin týdně a více než jeden milión lidí pečuje déle než padesát hodin týdně.

Při tvorbě plánu byly zohledněny názory více než tři a třiceti tisíc lidí.

Zdroj: Government pledges £255m to improve carers‘ lives, The Guardian, 10. června 2008

Užitečné odkazy

Příspěvek na péči
Británie zvažuje pojištění k sociální péči
Polovina seniorů je v domovech zbytečně