Rubriky
Zprávy

Autoři článků v Socialnirevue.cz

Přehled autorek a autorů a jejich textů v Sociální revue.

Abecední seznam:
BEHJKMPŘSŠVWZ


Rozhovory

B

Regina Babická

Pomoc a kontrola v nízkoprahových službách pro děti a mládež

Roman Baláž

Vraždit novorozeňata s těžkým postižením? Tak to jste přestřelil, doktore Mitlöhnere!

Dnešní situace okolo profesního zákona není z pohledu „diskusí kolem“ ničím nová

Bohumila Baštecká

Komentář k textu David Kocmana o standardech kvality a reakci Jana Syrového

Robin Brzobohatý

Kvalita, pyžama a masomlejny

C

Zuzana Candigliota

Právnička Ligy lidských práv.

Jednání OSPOD v Litvínově: co na to zákon

E

Tomáš Eichler

Reformní sociální práce

H

Aleš Herzog

Novodobé sociální deportace

Veřejný pořádek vs. veřejné zdraví

Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog

Individuální plánování ve veřejných záchodcích

Rozhovor s Aleše Herzogem: Teprve teď mám pocit, že té práci jakžtakž rozumím

J

Vojtěch Janouškovec

Veřejný pořádek vs. veřejné zdraví

Radka Janebová

Dilemata mezi právem a etikou aneb Právo nezbavuje odpovědnosti

Moc a autorita: genderové hledisko

Rozhovor s Radkou Janebovou: V sociální práci tvoří velkou část činnosti „posuzování“

K

Evžen Klouček

Veřejný pořádek vs. veřejné zdraví

David Kocman

Kam se poděl duch standardů? Řízení kvality jako problém sociálních služeb

Standardy kvality: reakce na reakce

Erazim Kohák

Erazim Kohák: Vyvolení, zúčastnění, vydědění – úvod

Erazim Kohák: Vyvolení – pokračování

Erazim Kohák: Zúčastnění – pokračování

Erazim Kohák: Vydědění – dokončení

Dušan Kotlár

Chrastavský KOVÁK – kdo za jeho situaci může?

M

Martina Macurová

Ohlédnutí za konferencí Sociální firmy – nový rozměr podnikání

Klára Malíková

Klíčové situace v životě lidí s duševní nemocí

Libor Musil

Rizika a přínosy zákona pro sociální pracovníky? Ne úplně dobře položená otázka!

P

Vladimír Pernica

Nad smlouvou o nájmu bytu pro seniory

Ř

Pavel Říčan

Obávané, zatracované a obhajované inspekce

S

Lída Sazimová

„Certifikace ovlivnila chod celé komunity“

Hilary Searing

Chudoba, třída a jazyk

Jan Syrový

Několik poznámek k příspěvku D. Kocmana o standardech kvality

Proč nepodporuji BED IN stávku

Usnadňují volnočasové aktivity sociální práci s klienty?

Š

Stanislava Ševčíková

Inspirace pro internátní vzdělávání romských studentů

Lidé ze sociální oblasti vyznamenaní Cenou Františka Kriegla

František Lízna

Jiřina Šiklová

Lenka Šimková

Koučování v sociálních službách

Jde to vůbec? Úvahy ke spolupráci sociálních služeb a OSPOD

Sociální kontrola profesionálně

Socioterapie aneb Když poradenství nestačí

Milan Šveřepa

Aktuální přehled všech článků.

Návrh zákona o sociálních pracovnících je z hlediska oboru nežádoucí

Prosazování a obhajoba práv klientů sociální práce

Nechceme po komunitním plánování příliš?

Změny zákona o sociálních službách problémy neřeší

Reforma sociálního systému v kontextu pomoci a kontroly

Česká sociální práce obvykle neplní úlohu vyvažujícího elementu mezi klientem a společností

„Kdo jiný než chudí by to měl zaplatit?“

Pomáhat chudým je správná věc – Milan Horvát oceněn medailí Za zásluhy

Jděte a hlasujte

Za kvalitu ústavní péče odpovídá celá společnost


Rozhovory

V

Lenka Vavrinčíková

Pomoc verzus kontrola pri práci s užívateľmi a užívateľkami drog

W

Jaroslav Winter

Přepis mluvené řeči odstraňuje znevýhodnění neslyšících osob

Z

Marie Zahrádková

Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu očima klientky sociální práce

Rozhovory

Milan Šveřepa: Česká sociální práce obvykle neplní úlohu vyvažujícího elementu mezi klientem a společností

Dušan Dvořák: Dovedete si představit, co by se stalo, kdybychom nevstali z postele?

Radka Janebová: V sociální práci tvoří velkou část činnosti „posuzování“

S Martinem Smutkem o Hradeckých dnech sociální práce

Ivan Úlehla: Nějaké donkichotství je pořád potřeba

Václav Krása: Příspěvek na péči pomáhá vyrovnat závislost

Lucie Ditrychová: Silná profesní organizace by musela být upravena zákonem

Věra Novotná: Etický kodex je základ při aplikaci metod sociální práce

Jan Čechlovský: Bez streetworku by NZDM nebyla taková, jaká jsou

Aleš Herzog: Teprve teď mám pocit, že té práci jakžtakž rozumím

Mapa webu

Příspěvky ke zveřejnění

Sociální revue vítá články o sociální práci nebo sociální politice. V textovém formátu .rtf a rozsahu maximálně 1.000 slov je posílejte na adresu sverepa @ socialnirevue . cz (bez mezer). Honoráře neplatíme.