Rubriky
Zprávy

Česká sociální práce obvykle neplní úlohu vyvažujícího elementu mezi klientem a společností

<%image(20090813-sverepa.jpg|360|169|Milan Šveřepa)%> Přetiskujeme rozhovor, který s Milanem Šveřepou vedl Pavel Bajer pro časopis Sociální práce. Rozhovor vyšel v červnovém čísle s tématem Společenská zakázka a naše odpovědnost.

Rubriky
Zprávy

Reforma sociálního systému v kontextu pomoci a kontroly

Sociální práce od listopadu 89 postupuje k posilování úlohy pomoci oproti kontrole klientů: ve výuce a praktickém využívání nových metod práce, ve standardech kvality sociálních služeb, v komunitním plánování sociálních služeb a naposledy v posílení individuálních voleb a odpovědnosti uživatele zákonem o sociálních službách. Stejná norma ovšem obsahuje prvky, které zvyšují kontrolní úlohu sociálních pracovnic […]

Rubriky
Zprávy

Za kvalitu ústavní péče odpovídá celá společnost

Aktuálně.cz svým článkem Kontrola: Ústavy porušují lidská práva správně upozorňuje na významný společenský problém, o němž je třeba mluvit a společně hledat jeho řešení. Prospělo by tedy, kdyby publikovalo další souvislosti.