Rubriky
Názory

Masivní výstavba „pečovatelských domů“ není chytrá budoucnost

Koronerv dnes představil návrh investic, které „mají postavit Česko zpátky na nohy“; jde v něm o „budování moderní ekonomiky“ a je potřeba „investovat chytře“. Ale: mohou být chytré investice a moderní ekonomika postavené na nemoudrých a zastaralých nápadech? Nic jiného totiž není jedna z navrhovaných veřejných investic: „Pečovatelské domy – schází 36 000 lůžek“. Zásadní […]

Rubriky
Názory

Moje články a rozhovory 2020

Doplňovaný přehled. Aktuálně.cz: M. Šveřepa: Koronerv, „chytré investice“ a sociální péče (O něco doplněná verze zde na Sociální revue) Seznam Zprávy: Domovy důchodců jsou špatnou cestou, říká odpůrce ústavní péče + článek Promořené domovy důchodců jako memento. Skončí ústavní péče? Aktuálně.cz: Koronakrize z pohledu lidí s postižením EU Observer: The plight of Europe’s disabled under […]

Rubriky
Názory

Moje rozhovory o deinstitucionalizaci a transformaci v Česku 2019

Deník N Lidé v ústavech si nemůžou zvolit, jak bude jejich život vypadat. Česko porušuje jejich práva, říká odborník Ústavy porušují práva lidí s postižením, tempo změn je šnečí, tvrdí experti. Nejde to uspěchat, hájí se stát výtah z obou článků v angličtině zde Záznam diskuze Festivalu demokracie při konferenci Forum 2000. Děti se zdravotním postižením mají […]

Rubriky
Názory

Děti se zdravotním postižením mají žít mimo ústavy

Není pochyb o tom, že institucionalizace (segregace v ústavních zařízeních) způsobuje dětem poškození zdraví a vývoje. Naštěstí dochází k  odklonu od institucionalizace; místo ní se podporují rodiny, aby se předešlo odebrání dítěte, anebo např. pěstounská péče či jiné vhodnější formy péče o dítě. Tento vývoj se ale bohužel nevztahuje na děti se zdravotním postižením. V mnoha […]

Rubriky
Názory

Laskavá pomoc rešeršistům DVTV aneb O výchově

Je 3. května, Světový den svobody tisku. Většina médií a novinářských organizací připomíná kolegy, kteří zemřeli při výkonu své práce, nebo jsou pro ni vězněni. Veřejné osoby zdůrazňují důležitost svobodného tisku pro demokracii. Pořádají se konference a semináře. V DVTV publikují rozhovor s Milošem Zemanem o tom, že „nejpitomějším tvorem na zeměkouli je současný český […]

Rubriky
Názory

„Nechtění“ na věky

Ústav pro studium totalitních vydal knihu „Nechtění“ spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989, píše Milan Šveřepa  

Rubriky
Rozhovory

Rozhovor o vývoji sociální práce, teorii a praxi, o vzdělávání a mnohém dalším

Rozhovor s Milanem Šveřepou, který pro časopis Sociální práce připravil Roman Baláž. Původně vyšel v čísle 3/2014 časopisu Sociální práce. Kriticky diskutovat postavení sociální práce v soudobé společnosti na území ČR je oříškem, pro jehož rozlousknutí je nutná spolupráce s člověkem, který se orientuje ve studiu, vzdělávání, praxi i bádání nejen v oblastech sociální práce, […]

Rubriky
Názory

Návrh zákona o sociálních pracovnících je z hlediska oboru nežádoucí

Ministerstvo práce a sociálních věcí v úzké spolupráci zejm. s některými vysokými školami připravuje zákon o sociálních pracovnících a jejich profesní komoře. „Cílem navrhované právní úpravy je podpořit odborný status sociálních pracovníků a prestiž oboru sociální práce,“ uvádí MPSV. Domnívám se, že tato cesta k požadovanému cíli nevede, píše Milan Šveřepa.

Rubriky
Zprávy

Prosazování a obhajoba práv klientů sociální práce

Prosazování a obhajoba práv klientů je základ sociální práce. Ukazuje to definice sociální práce (IFSW), etický kodex sociálních pracovníků (dokonce i českých) a také zákon o sociálních službách: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí je jedna ze základních činností zajišťovaných sociálními službami. V praxi ovšem nalézáme spíše příklady toho, že […]

Rubriky
Zprávy

Změny zákona o sociálních službách problémy neřeší

Zákon o sociálních službách prošel k 1. srpnu výraznou úpravou. Pokud se ale nezmění systém práce s příjemci příspěvku na péči, všechno ostatní bude marné, píše Milan Šveřepa.