Alice Masaryková

Alice Masaryková. Foto www.radio.cz

Je 8. března, Mezinárodní den žen, dobrá příležitost připomenout průkopnici české sociální práce, Alici Masarykovou.

Alice Masaryková se narodila 3. května 1879 ve Vídni. Zemřela 29. listopadu 1966 v Chicagu. Politička, socioložka, sociální pracovnice

„Nejstarší dcera T. G. Masaryka, absolventka filozofie, historie a sociologie na pražské, berlínské a lipské univerzitě, se angažovala již ve studentském hnutí. Za války ji odsoudili k trestu smrti. Zachránili ji až protesty amerických přátel. Stala se poslankyní Revolučního národního shromáždění, předsedala Československému červenému kříži a v této funkci zůstala až do roku 1938. Předsedala Mezinárodní konferenci sociální práce. Po smrti matky plnila roli první dámy republiky.“ Marie Homolová: Češi zapomínají na své velké ženy, Lidové noviny, 22. 01. 2005

Výběr

s Annou Berkovcovou založily Vyšší školu sociální práce pro mladé ženy v Praze, později vyšší škola sociálního zabezpečení (1918 )

založila Československý červený kříž (1919)

podpořila vznik Vyšší školy sociální péče v Praze, později Masarykova škola sociální péče (1936)

předsedala Mezinárodní konferenci sociální práce

Odkazy

Historie sociální práce (Michaela Límová na webu Profesní komory sociálních pracovníků)

Alice Masaryková a ČČK (Český červený kříž)

A. Masaryková (Hrad.cz)