Agentura pro sociální začleňování přizve ke spolupráci dalších deset obcí

Agentura pro sociální začleňování přizve ke spolupráci dalších deset obcí, měst či mikroregionů. V těchto dnech oslovuje obce a kraje dopisem a dotazníkem.

Vyhodnocení proběhne v lednu a desítka vybraných obcí zahájí spolupráci s Agenturou od března či dubna příštího roku. Počet obcí, se kterými Agentura spolupracuje, tak vzroste ze současných 14 na 24.

Lokální partnerství

Agentura pomáhá obcím při plánování a zajištění opatření na podporu sociálního začleňování obyvatel vyloučených lokalit, především Romům.

V každé spolupracující obci Agentura vytvoří takzvané lokální partnerství, kterého se účastní vedení obce, pracovníci úřadů, škol, neziskových organizací, policie i zaměstnavatelů.

Během několika měsíců připraví místní integrační plán, který poté společně realizují. Agentura pomáhá partnerům získat finanční prostředky z evropských strukturálních fondů.

Výhoda pro spolupracující obce

Díky úzké spolupráci Agentury a Ministerstva práce a sociálních věcí získají obce výhodu – jsou zařazeny na seznam obcí, které budou moci předkládat rozsáhlé individuální projekty na zajištění služeb nebo projekty na výstavbu zázemí pro služby i integrovaného operačního programu.

„Pomůžeme obcím stav v sociálně vyloučených lokalitách dobře zmapovat a naplánovat opatření tak, aby se situace opravdu měnila.

Cílem je snížit počty lidí, kteří žijí ve vyloučených lokalitách a pomoci jim začlenit se do společnosti, na trh práce a umožnit dětem dobré vzdělání.

Výhody z toho musí mít všichni občané – i ti, kdo žijí v okolí vyloučených lokalit,“ vysvětluje ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb.

Čtyři desítky projektů

Agentura působí od roku 2008 při Úřadu vlády ČR. Mezi hlavní oblasti intervence patří zajištění sociálních služeb, podpora vzdělání dětí, předškolní příprava a kariérové poradenství pro mládež, služby na podporu zaměstnanosti a pracovní poradenství pro dospělé klienty, podpora sociálního bydlení a projektů prevence kriminality, projekty na výstavbu a provoz nízkoprahových zařízení a další.

„Situace v každém ze 14 pilotních měst je jiná. Například v Chebu či Mostě jsou již téměř hotové integrační plány, na Šluknovsku a Jesenicku se aktuálně připravuje nevětší množství projektů,“ vysvětluje Martin Šimáček, ředitel Agentury.

V současné době pracují lokální konzultanti s partnery na čtyřech desítkách projektů.