Rubriky
Zprávy

Agentura pro sociální začleňování hodnotila svou činnost: Komplexní a multidisciplinární. Ovšem nezapojuje ty, pro které je určena.

Agentura pro sociální začleňování je ve své činnosti velmi komplexní a v některých obcích přispěla ke změně myšlení místních aktérů o tématu sociálního začleňování. Měla by se však ve své činnosti více zaměřit na zapojování lidí, kterých se sociální vyloučení týká, i na podporování intenzivnějšího kontaktu obyvatel vyloučených lokalit s jejich okolím.

To jsou jedny z hlavních závěrů evaluace činnosti vládní agentury v 18 obcích a městech. Agentura výsledky hodnocení představila na dnešní konferenci pořádané u příležitosti ukončení tříletého projektu, z něhož byla převážně financována její činnost.

„Souhrn hlavních výstupů z posledních tří let činnosti Agentury jsme prezentovali sami. Významný prostor jsme však dnes věnovali i těm, kteří se podíleli na vypracovávání evaluačních zpráv činnosti Agentury.

Na pravidelné externí vyhodnocování naší činnosti klademe velký důraz. Považuji jej za nedílnou a velmi významnou součást působení orgánů veřejné správy,“ uvádí ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

Hodnotící studie se zaměřily na působení Agentury pro 18 obcí a měst, se kterými Agentura spolupracovala v letech 2010-2014. Šlo o tato města: Bílina, Bruntál, Havířov, Jáchymov, Jirkov, Kutná Hora, Obrnice, Trmice, Teplá a Toužim, Děčín, Hodonín, Kadaň, Kolín, Krupka, Mělník, Sokolov, Vejprty, Větřní.

Fungování agentury

Z těchto zpráv vznikl souhrn, který uvádí hlavní společné rysy fungování Agentury.

Evaluátoři tak například uvádí, že Agentura je ve svém přístupu k problematice sociálního vyloučení velmi komplexní.

„Za významný dopad působení Agentury považujeme zejména to, že v některých obcích nebo oblastech podpory přispěla ke změně myšlení místních aktérů o tématu sociálního začleňování. (…) Agentura také jasně artikuluje klíčovost partnerství pro řešení sociálního začleňování.

Proto je až paradoxní, že slabou stránkou je právě nezapojení lidí, kterých se to týká, včetně velmi malého důrazu na podporu kontaktu obyvatel sociálně vyloučených lokalit a jejího okolí,“ stojí v souhrnu z evaluací.

Evaluátoři také oceňovali, že Agentura usiluje při řešení sociálního vyloučení i o multidisciplinaritu, tj propojování různých oborů a oblastí, kterých se tato problematika týká.

Hodnocení v oblastech sociálního vyloučení

Evaluace hodnotila činnost Agentury v obcích v jednotlivých oblastech, kterých se týká sociální vyloučení (tj. vzdělání, dluhy, bezpečnost, sociální služby, zaměstnanost, bydlení).

Ve třinácti z osmnácti obcí byly zcela nově zavedeny nebo rozšířeny kapacity sociálních služeb. Ve čtrnácti z uvedených lokalit fungoval po ukončení spolupráce s Agenturou sociální pracovník se zaměřením na problematiku zadluženosti v obci.

Agentura měla mnohdy i vliv na bytovou politiku obce i situaci v oblasti zaměstnanosti. Zde však často hrál důležitou roli dlouhodobý postoj a politika obce v těchto oblastech. Ambicióznější cíle si dle evaluátorů mohla Agentura dát v oblasti bezpečnosti.

Rozvoj komunity

Dále evaluace hodnotila činnost Agentury v několika tzv. liniích rozvoje komunity. Šlo o linii řešení problémů, linii vzdělávací, linii organizační a linii vnějších vztahů. U každé uvádí silné a slabé stránky Agentury.

Ty tak například ve vzdělávací linii oceňují projektové poradenství, expertní informace i přenos informací o dobrých praxích. V linii vnějších vztahů zpráva oceňuje prezentování prováděných aktivit v místních periodikách a na webové stránce Agentury.

Za slabou stránku naopak považuje neexistenci jednotné strategie medializace činnosti Agentury a lokálních partnerů v obci.

Agentura pro sociální začleňování pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy.

Aktuálně Agentura působí ve 34 obcích a městech. Města a obce se zájmem o spolupráci s Agenturou se nyní hlásit do výběrového řízení. Pokud budou vybrány, Agentura s nimi začne spolupracovat od ledna 2016.