Rubriky
Odborné články

Martin Davies: Dosažení změny

The Essential Social Worker (1985) je základní kniha udržovatelského (maintenance, údržba) přístupu k sociální práci. Martin Davies v ní argumentuje, že úkolem sociální práce je přispívat k udržování společnosti; ať skrze sociální kontrolu vůči deviantním členům, nebo pomocí individuální podpory a umožnění přístupu ke společenským zdrojům.

Rubriky
Odborné články

John Haines: Povaha sociální práce

Výtah z úvodní kapitoly knihy Johna Hainese Skills and Methods in Social Work (Dovednosti a metody v sociální práci, 1975) nazvané The Basis of Social Work (Základy sociální práce). Autor se zde věnuje povaze sociální práce.

Rubriky
Odborné články

Sociální stát? Pavel Mertlík a sociálně-demokratické vize

V Listech číslo 6/2003 vyšel zásadní text bývalého sociálně demokratického ministra financí Pavla Mertlíka Nuda nehrozí levici ani pravici – Sociální stát, změněný svět a smysl reforem.

Rubriky
Odborné články

Oznámení trestného činu a nepřekažení trestného činu z pohledu kontaktních pracovníků

Tento text vytvořila Česká asociace streetwork sdružující nízkoprahově orientované služby (ČAS) s cílem vzdělat kontaktní pracovníky v právní problematice a přispět ke zkvalitnění přímé práce s klienty a k prevenci kriminality.