Rubriky
Odborné články

Sociální pracovnice, nebo úřednice?

Sociální práce v úseku, kde se vyplácejí dávky pomoci v hmotné nouzi, spadá pod pověřené obecní úřady s rozšířenou působností a pověřené obecní úřady. Sociální pracovnice jsou součástí jejich organizační struktury a kultury organizace a spíše se považují za úřednice než sociální pracovnice, píše Gabriela Lešáková.

Rubriky
Odborné články

Dilemata mezi právem a etikou aneb Právo nezbavuje odpovědnosti

V sociální práci nezřídka dochází k situaci, kdy se zákonné požadavky a etika jednání dostávají do vzájemného střetu a rozporu, píše Radka Janebová. Tento příspěvek se bude věnovat možnému pojetí vztahu mezi právem a etikou na příkladu dilematu mezi „mlčenlivostí“ a „informační či oznamovací povinností“ v oblasti sociální práce.

Rubriky
Odborné články

Socioterapie aneb Když poradenství nestačí

Jedním za základů sociální práce je poskytování sociálního poradenství. Všichni však víme, že v mnoha případech ani sebelepší rada nemůže fungovat, píše Lenka Šimková.

Rubriky
Odborné články

Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog

Když jsem nedávno napsal text Individuální plánování ve veřejných záchodcích, očekával jsem bouřlivou diskusi, píše Aleš Herzog. Alespoň podle toho, jaké mi došly reakce od některých kolegů-inspektorů či dalších odborníků v sociálních službách, kterým jsem text poslal s otázkou, zda to je či není „úplně blbý“. Bohužel diskuse nenastala. Přesto budu dál pokračovat v plánu […]

Rubriky
Odborné články

Nové zjišťování potřeb

Královéhradecký kraj představil Nové zjišťování potřeb – postup, jak pracovat s potřebami v plánování sociálních služeb.

Rubriky
Odborné články

Erazim Kohák: Vydědění

< %image(erazim-kohak-2.jpg|100|119|Erazim Kohák. Foto: radio.cz)%> Erazim Kohák. Foto: radio.cz Dokončení. Celé toto učebnicové pojetí evropských politických možností drasticky destabilizuje třetí zásadní možnost, postavení vyděděných. Evropské politické myšlení se jím raději nezabývalo. Soustředilo se na přehledné, předvídatelné možnosti, které vytváří postavení pánů a občanů, vyvolených a prostých, aristokracie a demokracie. Evropské politické úsilí však znovu a […]

Rubriky
Odborné články

Erazim Kohák: Zúčastnění

< %image(erazim-kohak.jpg|100|149|Erazim Kohák. Foto: socdem.info)%> Erazim Kohák. Foto: socdem.info Pokračování. To je druhá zásadní možnost soužití ve společnosti: ne jako privilegovaní, nýbrž jako rovní, ne jako páni a rabové, nýbrž jako občané. Postoj rovnosti, u kořene novodobé demokracie, vychází ze zcela odlišných motivací. Obrazně řečeno, jsou lidé, pro které tím nejdůležitějším je najíst se lépe […]

Rubriky
Odborné články

Erazim Kohák: Vyvolení

< %image(erazim-kohak-2.jpg|100|119|Erazim Kohák. Foto: radio.cz)%> Erazim Kohák. Foto: radio.cz Pokračování. V obrysech tu ze zásadních možností vyvstávají tři základní úlohy, do nichž mohou konkrétní jedinci vstoupit se vším, co každá z nich přináší – úloha pánů, úloha občanů a úloha rebelů. To ještě nejsou konkrétní seskupení, „třídy“, vrstvy či cokoliv. Jsou to opravdu čistě zásadní […]

Rubriky
Odborné články

Erazim Kohák: Vyvolení, zúčastnění, vydědění

< %image(erazim-kohak.jpg|100|149|Erazim Kohák. Foto: socdem.info)%> Erazim Kohák. Foto: socdem.info Úvod. Patří k pikantnostem vlastí českých, že více než dvě třetiny obyvatel zastávají názory tradičně označované jako „levicové“, avšak sami se označují za „spíše pravicové“ a volí podle toho. Od státu očekávají lékařskou péči, bytovou výstavbu, veřejnou dopravu, důchodové zajištění a všechno, co by civilizovaný stát […]

Rubriky
Odborné články

Reformní sociální práce

Do moderní doby stižené hospodářskými potížemi a krizí sociálního státu se vize zrozené v optimistických šedesátých a sedmdesátých letech nehodí, myslí si Tomáš Eichler. Co tedy místo nich?