Rubriky
Názory

Několik poznámek k příspěvku David Kocmana o standardech kvality

Základním problémem celého příspěvku je, že nerozlišuje mezi pojmy sociální služby a sociální práce a používá je jako synonyma. Přitom oba pojmy je nutné rozlišovat, každý znamená něco jiného, píše Jan Syrový.

Rubriky
Názory

Kam se poděl duch standardů? Řízení kvality jako problém sociálních služeb

Mnozí se opakovaně ptají, kam se poděl „duch standardů“. Moje odpověď je, že ho zpacifikovalo to, co se tváří jako jeho největší zastánce a podporovatel – totiž řízení kvality, píše David Kocman.

Rubriky
Názory

Vraždit novorozeňata s těžkým postižením? Tak to jste přestřelil, doktore Mitlöhnere!

Asi jsou někteří z nás nepoučitelní. Je s podivem, že po stále ještě nezapomenutých tragických zkušenostech generací mých prarodičů a praprarodičů se objevují lidé, kteří touží po zdravé společnosti plné normalit. Ve jménu této zdravé společnosti hledají ideál normálního člověka, který bude zárukou její zdravé reprodukce, píše Roman Baláž.

Rubriky
Názory

Dnešní situace okolo profesního zákona není z pohledu „diskusí kolem“ ničím nová

Jako realizátor a moderátor dvou kulatých stolů, jednoho workshopu a aktér několika internetových diskusí cítím potřebu vyjádřit se k diskusím o tzv. profesním zákonu. Ne za organizaci, pro kterou pracuji. Ne za obor, který mám rád. Pouze a jen za sebe, píše Roman Baláž.

Rubriky
Názory

Rizika a přínosy zákona pro sociální pracovníky? Ne úplně dobře položená otázka!

Od ledna 2014 se k mé veliké radosti začaly u kulatých stolů, na internetových stránkách a v neformálních diskusích objevovat jasně formulovaná stanoviska sociálních pracovníků k připravovanému zákonu o sociálních pracovnících. Nepřekvapilo mně, že jsou to často stanoviska negativní, píše Libor Musil.

Rubriky
Názory

Návrh zákona o sociálních pracovnících je z hlediska oboru nežádoucí

Ministerstvo práce a sociálních věcí v úzké spolupráci zejm. s některými vysokými školami připravuje zákon o sociálních pracovnících a jejich profesní komoře. „Cílem navrhované právní úpravy je podpořit odborný status sociálních pracovníků a prestiž oboru sociální práce,“ uvádí MPSV. Domnívám se, že tato cesta k požadovanému cíli nevede, píše Milan Šveřepa.

Rubriky
Názory

Případ Jestřebí: občané různých kategorií?

V minulém týdnu informovaly Česká televize a Český rozhlas o situaci v obci Jestřebí na Českolipsku. Některým obyvatelům se nelíbí, že by se 10 občanek této obce žijících v místním ústavu Domov Sluneční dvůr mělo přestěhovat do nově postaveného dvojdomku v jiné ulici. V reportážích zazněla vyjádření, která ukazují, kolik mýtů a předsudků panuje vůči […]

Rubriky
Názory

Komu prospěje zákon o sociálních pracovnících?

„Ministerstvo sociálních věcí potichu plánuje restrikce proti sociálním pracovníkům a hraje hru na diskuzi,“ komentuje přípravu zákona o sociálních pracovnících Jan Černý z Člověka v tísni.

Rubriky
Názory

Obávané, zatracované a obhajované inspekce

Inspekce poskytování sociálních služeb jsou obávané těmi, kteří je mají před sebou, zatracované těmi, kteří jimi neprošli, a obhajované těmi, kteří je vykonávají a supervidují, píše Pavel Říčan.

Rubriky
Názory

Individuální plánování ve veřejných záchodcích

Jednání se zájemcem o službu, uzavření ústní dohody a individuální plánování ve veřejných záchodcích popisuje Aleš Herzog.