Rubriky
Názory

Masivní výstavba „pečovatelských domů“ není chytrá budoucnost

Koronerv dnes představil návrh investic, které „mají postavit Česko zpátky na nohy“; jde v něm o „budování moderní ekonomiky“ a je potřeba „investovat chytře“. Ale: mohou být chytré investice a moderní ekonomika postavené na nemoudrých a zastaralých nápadech? Nic jiného totiž není jedna z navrhovaných veřejných investic: „Pečovatelské domy – schází 36 000 lůžek“. Zásadní […]

Rubriky
Názory

Žáci s postižením: žáci druhé kategorie?

Původně psáno jako Facebook příspěvek, tedy lehčí formou. Po deseti letech štvavé lidskoprávní kampaně z toho dva roky ofiko a rok a půl jako právník v registrovaném odborném sociálním poradenství, si tedy dovolím otevřít kvaziveřejně ústa. Nemějte mi to za zlé, dělám to jen proto, že ta série prapodivných řešení situace směrem k osobám s […]

Rubriky
Názory

Děti se zdravotním postižením mají žít mimo ústavy

Není pochyb o tom, že institucionalizace (segregace v ústavních zařízeních) způsobuje dětem poškození zdraví a vývoje. Naštěstí dochází k  odklonu od institucionalizace; místo ní se podporují rodiny, aby se předešlo odebrání dítěte, anebo např. pěstounská péče či jiné vhodnější formy péče o dítě. Tento vývoj se ale bohužel nevztahuje na děti se zdravotním postižením. V mnoha […]

Rubriky
Názory

Laskavá pomoc rešeršistům DVTV aneb O výchově

Je 3. května, Světový den svobody tisku. Většina médií a novinářských organizací připomíná kolegy, kteří zemřeli při výkonu své práce, nebo jsou pro ni vězněni. Veřejné osoby zdůrazňují důležitost svobodného tisku pro demokracii. Pořádají se konference a semináře. V DVTV publikují rozhovor s Milošem Zemanem o tom, že „nejpitomějším tvorem na zeměkouli je současný český […]

Rubriky
Názory

„Nechtění“ na věky

Ústav pro studium totalitních vydal knihu „Nechtění“ spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989, píše Milan Šveřepa  

Rubriky
Názory

Princip dobrovolnosti čerpání sociálních služeb již v Česku neplatí

Cílem tohoto textu je nabídnout úvahu nad změnami, které přináší novela zákona o sociálních službách, a podnítit další diskusi. Na věc nahlížím jako sociální pracovník, který by měl dopady novely realizovat v praxi. Přiznám se, že s tím mám velký morální, odborný a etický problém, píše Ladislav Marek.

Rubriky
Názory

Zrcadlo, zrcadlo – Úvahy k mediálním kauzám o ohrožených dětech

Výchozím bodem pro tento článek jsou dvě kauzy, které v nedávné době intenzivně hýbaly veřejným míněním – jde o “norskou” a také o “nýrskou” kauzu. Nechci a ani nemohu zde rozebírat jednotlivé případy, protože je stejně jako většina odborné i laické veřejnosti sleduji jen z povzdálí, píše Lenka Šimková. Pro potřeby tohoto článku se chci soustředit […]

Rubriky
Názory

Profesní komora zvýší skupinové sobectví v sociální práci

Daniel Hůle píše o smyslu a motivacích vzniku zákona o profesní komoře sociálních pracovníků. Článek původně vyšel v časopisu Sociální práce.

Rubriky
Názory

Standardy kvality: reakce na reakce

Chtěl bych poděkovat Janu Syrovému i Bohumile Baštecké za jejich reakce. Z obou textů vybírám po jednom momentu, které mi v kontextu této debaty přijdou důležité a zajímavé. Je mi líto, pokud můj komentář ke komentářům nepřinese odpovědi, které by oba autoři rádi slyšeli, píše David Kocman.

Rubriky
Názory

Komentář k textu David Kocmana o standardech kvality a reakci Jana Syrového

Vážený Davide, vážený kolego Syrový, každý asi máme nějaké zkušenosti a z nich vycházíme. Já můžu do naší skládačky dodat vysokoškolsky vzdělané profesionály (psychology) zvyklé se nikomu nepodřizovat, protože pracují „sami na sebe“. Případný nedostatek „kvality“ (poruchy procesu a poruchy výsledků) se pak nedá přičíst „organizacím“. Jen těmto organismům, které nějak řídí sebe (dál by […]